Managing Committee Of The Society

PRESIDENT
Sh. Upkar Krishan Sharma
VICE-PRESIDENT
Sh. H.L. Sharma Sh. Ramesh Shukla
GENERAL SECRETARY
Dr. Anirudh Joshi Dr. P.K. Bajaj Dr. S.C. Vaidya
FINANCE SECRETARY
Sh. Jatinder Bhatia
EX-OFFICIO MEMBERS
Dr. Bhushan Kumar Sharma, Principal, GGDSD College, Chandigarh Dr. (Mrs) Neelam Sethi, Principal, PML SD College for Women, Gurdaspur Dr. (Ms) Alka Vijh, Principal, PML SD College for Girls, Fatehgarh Churian Mrs. Monica Sharma , Principal, PML SD Public School, Chandigarh
CHAIRPERSONS OF GOVERNING BODIES
Sh. Hiramani Agarwal Sh. Ramesh Shukla Sh. K.K Sharma
ELECTED MEMBERS
Sh. Hiramani Agarwal Sh. Ramesh Shukla Sh. K.K Sharma Dr.Gurmeet Singh Sh. Vijay Kumar Sharma Sh. Satish Sareen Sh. Ganesh Mittal, Advocate Sh. H.L. Vij Sh. Ashok Sharma Sh. HarbansLal Sharma, B.K.O. Sh. Balraj Mohan, Advocate Sh. Kanwal Bedi Sh. R.K. Anand Sh. Madan Mohan Goswami Sh. Harjit Singh Bhalla